Zákaznícky servis

Doprava a platba

Doprava zadarmo od 54 €.

Pri objednávke do 10:00 vám balíček príde do 4 pracovných dní.

V súčasnej dobe ponúkame 2 druhy dopravy:

 

Prepravca GEIS

Funguje podobne ako Slovenská pošta alebo PPL, dovezie vám balíček na vami uvedenú adresu. Predtým sa s vami spojí telefonicky. Pokiaľ je vaša objednávka nižšia ako 54 €, zaplatíte za túto dopravu 4,4 €.

 

Osobný odber Zásielkovňa.sk

Pokud máte v blízkosti bydliště či práce výdejnu Pokiaľ máte v blízkosti bydliska či práce výdajňu Zásielkovne, môžete zvoliť tento spôsob dopravy. V našom e-shope si vyberiete svoj balíček, ako dopravu zvolíte „Zásielkovňa“, vyberiete si miesto odberu a Váš balíček bude potom pripravený na danom výdajnom mieste. Zoznam všetkých miest nájdete TU. Pri objednávke za menej ako 54 € zaplatíte za Zásielkovňu 3,5 €.

 

PLATBA

Platiť u nás môžete:

 • dobierkou (dopravca GEIS alebo osobný odber v Zásielkovni)
  • cena: 1,30 €

 • bankovým prevodom
  • cena: zadarmo

 • platobná karta
  • cena: zadarmo
Obchodné podmienky

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“)

 

Opravdove hubnuti s.r.o.

IČ: 04093551

DIČ: CZ04093551

so sídlom: Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00

zapísané na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 242473                  

kontaktné údaje:

e-mail: info@ketomix.sk        

telefón: +421 607 487 417

www.ketomix.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktoré uzatvárajú kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.ketomix.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne zjednaných podmienok.
 2. Všetky prezentácie tovaru umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci území Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nejde navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 5. Predávajúci prehlasuje a kupujúci výslovne berie na vedomie, že predávajúci nezaručuje žiadne výsledky plynúce z požívania potravín predávaných predávajúcim. Kupujúci rovnako výslovne berie na vedomie, že potraviny môžu na každú osobu pôsobiť rôzne a nie je teda možné zaručiť pozitívny výsledok užívania potravín predávaných predávajúcim.
 6. Kupujúci je pred uzatvorením kúpnej zmluvy rovnako povinný zoznámiť sa s „kontraindikáciami“, ktoré popisujú situácie, za ktorých nie je užívanie potravín predávaných predávajúcim vhodné, a ktoré sú uvedené na stránkach internetového obchodu.

 

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Okamžite po prijatí objednávky pošle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy, tým nie je dotknuté ustanovenie článku III. ods. 6. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, hlavne, nie však výlučne, požiadaviek uvedených v poznámke k objednávke, nemôže predávajúci splniť, pošle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s pozmenenou ponukou a nebude uzatvorená nová kúpna zmluva, je predávajúci oprávnený od pôvodnej kúpnej zmluvy, ktorú nemôže splniť, odstúpiť. O odstúpení informuje predávajúci kupujúceho na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné, tým nie je dotknuté ustanovenie článku III. ods. 6. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a pošle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. V takom prípade sa postupuje obdobne podľa článku III. ods. 6.

 

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2901289955/2010, vedený vo Fio banke;
 • bezhotovostne platobnou kartou;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Gopay;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Google Pay
 • dobierkou v hotovosti pri odovzdávaní tovaru.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohovorenej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ v tejto lehote nesplní kupujúci svoj záväzok úhrady kúpnej ceny a ostatných nákladov, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci nie je povinný expedovať tovar pred splnením záväzku kupujúceho k úhrade kúpnej ceny.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho dopredu žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke;
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil.
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohovorený na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
 6. Kupujúci získava vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy činí 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru;
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí;
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke novín, periodík alebo časopisov;
 • o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.
 1. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nesie náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chybu. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa;
 • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy;
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru (napr. pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze apod.).
 2. V prípade výskytu chyby môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • pokiaľ má tovar podstatnú chybu,
 • pokiaľ nemôže vec poriadne používať pre opakovaný výskyt chyby alebo chýb po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 4. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa

 

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX.

Mimosúdne riešenia sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

 

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky zjednania medzi predávajúcim a kupujúcim sú právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, hlavne autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, náležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 8. 3. 2019

 

Formulár pre

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

 

Opravdove hubnuti s.r.o.

IČO: 04093551

info@ketomix.sk       

 

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od zmluvy o kúpe tovaru

 

1) ktorý som objednal dňa:

 

2) a prijal dňa:

 

3) Číslo objednávky:

 

4) Špecifikácia tovaru:

 

5)

Meno a priezvisko:

 

Ulica a číslo:

 

PSČ:

 

Mesto:

 

Kontakt:

 

  

6) Dátum:

 

7) Podpis:

  

Pravidlá ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime a preto sú u nás v bezpečí. Pri ich uchovávaní a spracovaní postupujeme vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a nariadením Európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vedieme databázy, obsahujúce osobné a prevádzkové údaje (ďalej spoločne aj ako „údaje“), ktoré sme získali v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytovaním ponúkaných produktov či služieb a/alebo iným priamym alebo nepriamym kontaktom s vami.

Prostredníctvom týchto zásad vám poskytujeme informácie, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a ako zabezpečujeme ich spracovanie. Zásadami tiež plníme informačnú povinnosť vyplývajúcu z GDPR.

Správca údajov

Správcom údajov je Opravdove hubnuti s.r.o., so sídlom Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ 04093551, vedená na Mestskom súde v Prahe, odidel C, vložka 242473.

Kontakt

Kontaktovať nás môžete písomne na adrese: Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, telefonicky na telefónnom čísle: +420 607 487 417, e-mailom na adrese: info@ketomix.sk. Poverenou osobou na ochranu osobných údajov je David Herold.

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorá s nami vstupuje do nejakého zmluvného vzťahu, a jej zástupca alebo osoby oprávnené za ňu konať a/alebo jej kontaktné osoby.

Zdroje použitých údajov

Údaje môžeme získať priamo od vás, alebo ich získavame v rámci poskytovaných služieb, alebo od tretích osôb (ale iba ak na takéto spracovanie existuje primeraný právny titul), či z verejných registrov, obchodný register a pod. Ak dôjde k zmene vašich osobných údajov, je potrebné, aby ste nám túto zmenu oznámili.

Údaje, ktoré spracovávame

Osobným údajom sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Ide teda o údaj, ktorý je spojený s určitým človekom a ktorý sám o sebe (alebo v kombinácii s inými údajmi) môže viesť k identifikácii konkrétnej osoby. Osobným údajom nie sú údaje, ktoré sa nevzťahujú ku konkrétnemu človeku a ďalej anonymné alebo agregované údaje, teda údaje, ktoré od začiatku alebo na základe vykonania spracovania nemožno spojiť s konkrétnym človekom.

Spracovávame nasledujúce kategórie údajov s tým, že rozsah skutočne spracúvaných údajov sa líši podľa toho, aké produkty a služby u nás využívate:

Identifikačné údaje:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia*, obchodná firma, IČO a DIČ

Kontaktné údaje:

adresa, telefónne číslo, e- mail, adresy účtov na sociálnych sieťach, IP adresy, oprávnené osoby (pri korporáciách)

Fakturačné a platobné údaje:

fakturačná adresa, číslo bankového účtu, platobné metódy, údaje o platobnej morálke, ceny za poskytované produkty či služby

Informácie o používaných službách/produktoch:

prehľad objednávok, poskytované produkty či služby, doplnkové služby (vrátane účasti vo vernostnom klube a pod.), segment zákazníka, typ partnera, reklamácie, záznamy komunikácie

Špeciálne údaje:

prihlasovacie údaje (vrátane príp. hesla), podoba na fotografii (iba niektorí obchodní partneri), cookies (pozri. oddiel Cookies týchto zásad)

Môžeme spracovávať aj iné údaje, ak nám ich poskytnete v súvislosti s vašou aktivitou či v rámci našej činnosti. Zaobchádzanie s takými údajmi sa potom riadi týmito zásadami a prípadne pravidlami, ktoré pre uvedenú činnosť špeciálne stanovíme. *Ak vyplníte napríklad dátum narodenia, použijeme ho k tomu, aby sme vám posielali lepšie návody, tipy aj ponuky s ohľadom na váš vek. Tak, aby vám naše rady čo najviac pomohli.

Účel spracovania údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, na plnenie niektorých činností (napríklad dodávok služieb/produktov, účasť vo vernostnom klube či súťaži) sú však niektoré vaše údaje nevyhnutné. Údaje, ktoré nám odovzdáte, spracovávame predovšetkým na účely poskytovania našich služieb a produktov, z dôvodu plnenia zákonných povinností či z dôvodov našich iných oprávnených záujmov, pre našu vnútornú potrebu alebo na marketingové a obchodné účely.

Vaše údaje spracovávame na základe súhlasu alebo z dôvodu našich oprávnených záujmov. V prípade našich oprávnených záujmov musí náš oprávnený záujem objektívne prevažovať nad právom na súkromie, pričom účel nemožno dosiahnuť inak, a musíme urobiť všetky opatrenia, aby bol prípadný zásah minimalizovaný. V prípade, že sú vaše údaje spracovávané na základe súhlasu, máte vždy právo súhlas odvolať. V prípade, že sú vaše údaje spracovávané z titulu oprávneného záujmu správcu, máte vždy právo namietať proti spracovaniu. Ak nie je nižšie uvedené inak, potom nevyužívame inštitút spoločného správcu, ani nevykonávame automatizované rozhodovanie, resp. profilovanie.

Spracovanie z titulu oprávneného záujmu správcu

 • Popis:Poskytovanie produktov a služieb na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, ktoré zahŕňa aj doplnkové služby (napr. vernostný klub) a konzultácie/poradenstvo vrátane ich vyúčtovaní, riadení vzťahov so zákazníkmi a zasielanie súvisiacich správ/notifikácií/ potvrdení, riešenie prípadných reklamácií, zmien uzavretej zmluvy a poskytovanie starostlivosti zákazníkom pri využívaní služieb a pod.
 • Kategória spracúvaných údajov:identifikačné údaje, kontaktné údaje, fakturačné a platobné údaje, informácie o používaných službách/produktoch, špeciálne údaje, kamerové systémy a záznamy
 • Právny základ spracovania:zmluva
 • Zákonný dôvod na spracovanie:plnenie zmluvných povinností
 • Od koho sú údaje získané:zákazníci, obchodní partneri, verejné registre, činnosť správcu
 • Obdobie spracovania:počas trvania zmluvy a na obdobie, počas ktorého sa možno domáhať právnych nárokov zo zmluvy, počas existencie užívateľského účtu
 • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“:NIE

Plnenie zákonných povinností

 • Popis:povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti spracovávať osobné údaje ako súčasť určitej dokumentácie (napr. daňové doklady). Rozsah spracúvaných údajov vždy vyplýva z platných právnych predpisov, t. j. zoznam uvádzaný nižšie nie je konečný.
 • Kategória spracúvaných údajov:podľa povinností vyplývajúcich z legislatívy (daňové a účtovné predpisy, povinnosti súvisiace s obchodnou činnosťou a pod.).
 • Právny základ spracovania:zákon alebo iný záväzný právny predpis
 • Zákonný dôvod na spracovanie:splnenie zákonnej povinnosti
 • Od koho sú údaje získané:zákazníci, obchodní partneri, verejné registre
 • Obdobie spracovania:stanovené zákonnou úpravou vždy v jednotlivých právnych predpisoch
 • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“:NIE

Spracovanie z titulu súhlasu

Máte právo voľby, či nám súhlas v súlade s platnou právnou úpravou udelíte alebo neudelíte. Pri prvom uzatvorení zmluvy (či ďalších uzatváraných zmluvách) alebo pri registrácii (napríklad do vernostného klubu či súťaže a pod.) sa vás opýtame, či nám súhlas udelíte. Súhlas udeľujete väčšinou elektronicky prostredníctvom zaškrtnutia príslušného políčka.

 • Popis:Ide o spracovanie osobných údajov a ďalších informácií (napr. o tom, ako služby či produkty využívate a pod.) vrátane profilovania alebo segmentovania na účel rozpoznania vašich potrieb či preferencií a ich využitie s cieľom ponúkania našich produktov a služieb a ich zlepšovanie. V súvislosti s týmto spracovaním poskytujete tiež súhlas so zasielaním našich obchodných správ (oznámení).
 • Kategória spracúvaných údajov:identifikačné údaje, kontaktné údaje, fakturačné a platobné údaje, informácie o využívaných službách/produktoch, sociodemografické dáta, špeciálne údaje, Cookies (v prípade využitia webových stránok)
 • Právny základ spracovania:súhlas dotknutej osoby
 • Od koho sú údaje získané:zákazníci, obchodní partneri, verejné registre, činnosť správcu
 • Obdobie spracovania:počas trvania súhlasu
 • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“:ÁNO

Obdobie spracovania údajov

V prípade udelenia súhlasu sú osobné údaje spracovávané počas trvania udeleného súhlasu alebo do jeho odvolania, maximálne však 3 roky od ukončenia príslušného zmluvného vzťahu.

V prípade spracovania na základe oprávneného záujmu správcu sú údaje spracovávané na nevyhnutné obdobie alebo ak možno podať námietku, ktorá môže mať za následok ukončenie spracovania, na obdobie podania námietky.

Práva dotknutej osoby

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie v tomto dokumente v časti „Ako nás môžete kontaktovať“. Ak odvoláte svoj súhlas s určitým spracovaním údajov, spracovanie ukončíme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá našim technickým a administratívnym možnostiam.

Právo na prístup k údajom a ich kópii

Máte právo vyžiadať si prehľad údajov, ktoré o vás spracovávame, a ich kópiu. Rovnako tak máte právo na informáciu o zdroji údajov, ktoré nie sú získané od vás, a či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a s tým súvisiace informácie. Právo na prístup má iba osoba, ktoré je pre nás identifikovateľná a ktorej totožnosť bola overená.

Právo na opravu údajov

Ak sa domnievate, že údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na vymazanie údajov (právo byť zabudnutý)

Máte právo požadovať vymazanie svojich údajov, ak nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Upozorňujeme, že v dôsledku vymazania niektorých údajov môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate vymazanie takých osobných údajov alebo ak sú vaše údaje nevyhnutné na určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely oprávnených záujmov správcu a je potrebné overiť, či naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Na vašu žiadosť môžeme vybrané osobné údaje aj po strate titulu naďalej spracovávať, aby ste mohli uplatniť napríklad nárok na súde, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak ste nám poskytli údaje, ich spracovanie je založené na súhlase a vykonáva sa automatizovane, máte právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi. V prípade, že by výkonom vášho práva mohlo dôjsť k nepriaznivému obmedzeniu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Kedykoľvek môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov. V takom prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracovávať na tento účel. Upozorňujeme, že v dôsledku námietky môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Odvolanie súhlasu

Ak ste nám udelili súhlas, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Upozorňujeme, že v dôsledku odvolania súhlasu môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýka. Uvedené však neplatí, ak je rozhodnutie: nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi nami alebo je povolené právnym poriadkom, alebo je založené na vašom výslovnom súhlase.

Právo obrátiť sa na dozorný orgán/právna ochrana

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich údajov k našej poverenej osobe na ochranu osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viac informácií nájdete na www.uoou.cz).

Sprístupnenie údajov, technické a organizačné opatrenia

Údaje, ktoré ste nám poskytli, sú sprístupnené len správcovi (vrátane jeho zamestnancov a osôb v obdobnom postavení), a v rozsahu potrebnom na ich činnosť potom spracovateľom. Iným osobám nie sú prístupné, čím však nie je dotknutá naša prípadná povinnosť odovzdať údaje subjektom, ktoré sú na základe platných právnych predpisov oprávnené si údaje vyžiadať.

Spracovanie osobných údajov pre nás vykonávajú len spracovatelia, ktorí s nami majú uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, a ktorá im neumožňuje použiť údaje na iné účely, než je v zmluve stanovené. Všetkých spracovateľov starostlivo vyberáme tak, aby zabezpečili technickú a organizačnú ochranu prenášaných údajov a aby spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov a bola tak zaistená ochrana práv dotknutých osôb.

Každý spracovateľ je povinný, s ohľadom na ním poskytované služby, a vzhľadom na rozsah, kontext, účel a mieru rôzne závažných rizík pre práva a slobody fyzických osôb, vykonať primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečila primeraná úroveň bezpečnosti údajov. Pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti sa zohľadňujú najmä riziká ako náhodné alebo protiprávne zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo neoprávnený prístup k nim.

Technické a organizačné opatrenia musia zahŕňať najmä tieto činnosti (výpočet sa vždy uplatňuje podľa konkrétnych špecifík):

 • Kontrola fyzického zaobchádzania s údajmi– s cieľom zabrániť fyzickému zaobchádzaniu s údajmi či nosičmi údajov
 • Kontrola prístupu k systémom– najmä autentizácia, evidencia prístupu, zabezpečený prenos prihlasovacích údajov v sieti, zablokovanie hesla po neúspešných pokusoch o prihlásenie, identifikácia osôb oprávnených zaobchádzať s údajmi a ich minimalizácia, správa a evidencia jednotlivých prístupových oprávnení a prostriedkov, autentizácia, nastavenie pravidiel správania užívateľov a prístupových oprávnení
 • Vytvorenie autorizačného konceptu– implementácia prístupových obmedzení, pridelenie len nevyhnutne nutného počtu povolení, kontrola sprístupňovania údajov a minimalizácia sprístupňovania len na nevyhnutné, povolené účely
 • Pravidlá prenosu údajov– sprísnené pravidlá na prenos do zahraničia, šifrovaný prenos údajov do externých systémov, zabezpečené uchovávanie údajov, proces zhromažďovania a odstraňovanie údajov, zákaz reprodukcie údajov pre inú ako povolenú potrebu, zaobchádzanie s dokumentmi obsahujúcimi osobné údaje (hlavne pri ich používaní, ukladaní, archivácii tlače a kopírovaní), zálohovanie, minimalizácia objemu zhromaždených údajov (hlavne oddelené spracovávanie a organizačná kontrola)
 • Prevencia a kontrola– implementácia školiacich opatrení, interné kontroly.

Príjemcovia údajov, resp. subjekty, ktoré pre nás údaje spracúvajú, sú:

Prenos údajov do tretích krajín

Poskytovanie našich produktov a služieb nevyžaduje, aby sme odovzdávali údaje na spracovanie mimo EÚ.

Zasielanie obchodných správ

Pre označenie našich obchodných správ (oznámení) či obchodných správ tretích strán používame označenie „obchodná správa“ či skratku „OS“ alebo iné vhodné označenie, ktoré vás informuje o tom, že uvedená správa (oznámenie) je obchodnou správou v zmysle platných právnych predpisov a že my sme jej odosielateľom.

Naše obchodné správy vám zasielame na základe vášho súhlasu pri registrácii alebo na základe uskutočnenia nákupu, alebo po udelení vašej e-mailovej adresy na tento účel.

Nesúhlas so zasielaním obchodných správ nám môžete oznámiť či nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu či telefónneho čísla uvedeného vyššie v tomto dokumente v časti „Kontakt“.

Zabezpečenie spracovania

Prijali sme všetky potrebné opatrenia na ochranu citlivých informácií (vrátane osobných údajov) pred neoprávneným prístupom. Na tento účel uplatňujeme príslušné interné postupy a plníme regulačné a právne požiadavky. Dodržiavame bezpečnostnú politiku, ktorá, okrem iného, zahŕňa riadenie bezpečnosti pre všetky osoby, platformy/systémy a zariadenia, ktoré pristupujú k údajom. Naše služby používajú moderné bezpečnostné technológie.

Pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti vždy zohľadňujeme riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim.

Implementovali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku, najmä schopnosti zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu a odolnosť systémov a služieb spracovania.

Máme zavedený systém riadenia a dokumentácie prístupov a oprávnení, ktorý bráni prístupu neautorizovaných osôb k informáciám. Ku konkrétnej informácii môže pristúpiť vždy iba osoba, ktorá dané informácie potrebuje na výkon svojej činnosti.

Naši zamestnanci (a osoby v rovnakom postavení) sú pri nástupe do zamestnania (a ďalej v priebehu trvania ich pracovného či obdobného pomeru) školení v oblasti ochrany informácií. Rovnaká povinnosť platí aj pre našich dodávateľov. Naši zamestnanci a osoby konajúce za dodávateľa sú viazaní mlčanlivosťou.

Priestory, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje, sú zabezpečené konštrukčným zaistením priestorov.

Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve našej webovej stránky. Cookie používame, aby sme poznali vaše preferencie a aby sme mohli prispôsobiť náš web vášmu záujmu. Cookie teda zvyšuje užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky (umožní vášmu zariadeniu zapamätať si navštívené stránky a vaše preferované nastavenie jednotlivých stránok).

Cookies sú spracované predovšetkým prevádzkovateľmi serverov či príslušných webových stránok a ďalej prevádzkovateľmi reklamných systémov, ktoré sú použité na príslušných webových stránkach. Cookies sú spracovávané na nevyhnutne potrebné obdobie na ich využitie, maximálne však 1 rok odo dňa vytvorenia príslušného cookie.

Žiadne z našich cookie nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré majú povahu osobných údajov a neumožňuje teda akokoľvek identifikovať vašu osobu.

Webové prehliadače podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne zmazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie. Na našich stránkach máte možnosť jednoducho a bezplatne zakázať spracovanie cookies, a to prostredníctvom vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme to brať ako súhlas s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov a webových stránok. Jednoduchý postup, ako vymazať cookies, nájdete v pomocníkovi vášho internetového prehliadača.

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť a dopĺňať.

V Prahe 1. 5. 2018

 Doplnenie zásad vykonané dňa: 7. 6. 2019